Bondsdag schaft term 'Tafelwein' af

De Duitse Bondsdag heeft besloten de term 'Tafelwein' af te schaffen, in overeenstemming met eerdere Europese besluiten. Met ingang van 1 augustus 2009 mag 'Tafelwein' niet meer op het etiket staan. Dit geldt voor nieuw te bottelen flessen wijn.

 
In de toekomst zullen in Duitsland alleen nog wijnen toegestaan zijn
  • zonder herkomstbenaming
  • met een beschermde herkomstbenaming
  • met beschermde en geografische benaming.
Bij wijnen zonder herkomstbenaming mogen het druivenras en het oogstjaar vermeld worden. Bij de benaming 'Tafelwein' was dit niet toegestaan.
 
Deze maatregel maakt onderdeel uit van een heel pakket, dat de komende tijd in Duitsland door de verantwoordelijke instanties verder uitgewerkt zal gaan worden. Men hoopt op die manier de ingewikkelde Duitse etikettering van wijnen begrijpelijker te maken voor de consument.

 

Bron: Wein-Plus