Chili ontwikkelt protocol voor duurzame wijnbouw

<p>&nbsp;</p><div><strong>De Chileense wijnindustrie werkt aan een certificeringsysteem voor duurzame wijnbouw.</strong> </div><div>Eind 2010 zou dat systeem in werking moeten treden. Uitgangspunt ervoor is een door de universiteit van Talca en het wijnbedrijf Caliterra ontwikkeld protocol voor duurzame wijnbouw. Als het goed is, zou het met ingang van de oogst 2011 kunnen worden toegepast. Het systeem gaat werken met punten. De hoogste waarderingen gaan naar bedrijven met de meest milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Ook het sociale beleid van de bedrijven en hun impact op de lokale gemeenschap zullen worden meegewogen.</div>    <div>&nbsp;</div><div>Bron: <a href="http://www.wijninfo.nl/site/nieuwsagendaforums/newsitems/page3692.php?grp=4788">Nieuwsbrief WIC voor professionals – René van Heusden</a></div>  <p>&nbsp;</p>