Nederland telt 81 wijnbouwers

<p><strong>Het CBS publiceerde vandaag een aantal interessante wijnfeiten: terwijl er in 2003 nog 30 bedrijven met wijnteelt waren, zijn dat er in 2008 81 geworden.</strong></p><div>Dat zijn er 13 meer dan in 2007. Daarvan zijn de meeste gevestigd in Gelderland: 28 van de 81 bedrijven. Limburg telt 15 wijnbouwers, Overijssel 10.</div>  <div>&nbsp;</div>  <div><strong>Gemiddeld 1,8 hectare druiven</strong></div>  <div>Het areaal wijndruiven is toegenomen van 105 hectare in 2007 tot 143 hectare in 2008. Een bedrijf gebruikt gemiddeld 1,8 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. Gelderland had in 2008 met 31 hectare de grootste uitbreiding, gevolgd door Limburg met 11 hectare. De oppervlakte druiven per bedrijf is met gemiddeld 2,2 hectare het grootst in Overijssel.</div>  <div>&nbsp;</div>  <div><strong>Overijssel en Gelderland aan kop</strong></div>  <div>Overijssel en Gelderland hadden in 2008 samen een aandeel in het druivenareaal van 56 procent. In 2003 was dit nog 13 procent.&nbsp;Dit komt vooral door de sterke toename in Gelderland. Het aandeel van de drie zuidelijke provincies is in de vergelijkbare periode gehalveerd van bijna 70 naar 35 procent.</div><div>&nbsp;</div><div>Bron:&nbsp;<a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2887-wm.htm">CBS</a></div>  <p>&nbsp;</p>